Tại sao Nodejs chạy nhanh hơn Apache?

Tại sao Nodejs chạy nhanh hơn Apache?

Tại sao Nodejs chạy rất nhanh, nhanh hơn Apache tới mấy lần, và không cần thiết phải dùng nginx với nodejs, sử dụng cache dữ liệu trực tiếp ...