Notification là gì?

Notification là gì?

Notification là gì? Khi bạn cần xây dựng các ứng dụng di động (Mobile application ) thì các đơn vị tư vấn phát triển thường nói ...