Lấy lại mật khẩu của mysql

Lấy lại mật khẩu của mysql

Đã bao giờ bạn set up mysql nhưng lại quên cmn mất mật khẩu root? Sau rất nhiều lần ngu người, sau 1 thời gian google search, cuối cùng nhờ ...
MySQL Replication tiếng việt

MySQL Replication tiếng việt

Mình làm document này hướng dẫn các bạn làm MySQL Replication tiếng việt Cách cài dặt Replication Để cài đặt một môi trường replicat...
50 dòng lệnh Linux cần biết

50 dòng lệnh Linux cần biết

Lệnh tar Tạo tar archive mới. $ tar cvf archive_name.tar dirname/ Xuất từ tar archive đã có. Chi tiết xem tại: http://dvms.c...
Giới thiệu về Promise trong Javascript

Giới thiệu về Promise trong Javascript

Xin chào, nếu đã từng lập trình với Javascript, hẳn bạn đã có đôi lần nghe nói / sử dụng callback. Và với sự phát triển như hiện nay của Jav...